Dezumanizarea tehnologică

Adaptarea în lumea animală, adaptarea speciilor, se face inconștient. Se face fără ca individul să fie prezent în adaptare.  Reacțiile individuale sunt generice, scopul este generic.

Adaptarea individuală apare doar în cazul omului. Dotarea umană, ca specie, oferă tot ceea ce trebuie pentru ca adaptarea generică să fie înlocuită cu cea individuală. Adaptarea individuală se numește cunoaștere.

Drumul actual al omului pare să ducă într-un punct de la care pornind adaptarea s-ar putea face, din nou, în afara cunoașterii. Tehnologizarea în manieră digitală nu mai solicită din partea omului cunoaștere ci doar … skills. Mai mult chiar, cunoașterea poate afecta negativ acele skills devenite cumva „naturale” pentru om.

Omul nu trebuie să știe nimic despre funcționarea telefonului ci despre cum se utilizează gadgetul respectiv (poți fi analfabet și să utilizezi relaxat un IPhone). Ghidul ilustrat al utilizatorului nu conține nici un fel de cunoștințe, conține proceduri valabile hic et nunc (dacă își schimbă telefonul omul nostru are nevoie de alt ghid).

Fenomenul remarcabil aici este faptul că adaptarea a devenit o chestiune de achiziție de skills, o adaptare inconștientă în bună măsură. Aceasta este ceea ce numesc aici dezumanizare prin tehnologie.

Filosofia tehnologiei

 

Este aproape o revelație.

Desigur, am citit ceva din scrierile lui Heidegger despre Tehnică. Am și scris ceva despre viziunea lui Heidegger asupra logicii și, ca o consecință directă în cazul marelui german, despre viziunea sa asupra tehnicii.

Desigur, am citit cu o anume pasiune o parte din opera lui Baudrillard asupra chestiunii dar, acum la 1.24 noaptea, am înțeles că, de fapt, nu reflectasem cu adevărat niciodată asupra problemei tehnicii și a tehnologiei moderne, asupra   dimensiunii  tot mai puțin umane pe care tehnologia o imprimă vieții noastre; asupra nivelării experiențelor noastre care, prin tehnică, devin tot mai puține și tot mai excesive; asupra alternativelor paleative la această avatarizare tehnologică a maselor.

Țintesc să o fac de acum încolo. Nu este vorba de un program. De fapt, nu ai multe de făcut în privința tehnologiei, de pe poziții filosofice. Totuși, poziția filosofică, postura contemplativă, este, cred, acum – mâine, cine știe? – unica postură care oferă o protecție morală în fața dezumanizării. Nu este o alternativă la viața tehnologică pentru că nu există o asemenea alternativă. Este însă o șansă de a rămâne om cel puțin la nivelul rațiunii neimplicate în calculul zilnic. Rațiunea încă neproiectată în virtualul zilnic. Rațiunea pe care, fiecare din noi, o mai putem descoperi acolo unde digitalul nu a reușit să ia decizii corecte care să devină apoi propriile noastre decizii. Rațiunea încă neinformată.

Promit, către mine, în primul rând, să continui sub această formă digitală să-mi ofer reflecții non-digitale. Am să las deschisă și posibilitatea comentariului dar aveți grijă să fie comentariile voastre!

Aici puteți viziona un documentar cu Jacques Ellul, un om care, după părerea mea, gandeste:

The Betrayal by Technology from Hive 2.0 on Vimeo.

 

Amadeus cu Claudiu Bleonț

Ia priviți ce am privit eu, Simona și Dan jr. azi la început de săptămână!

Foarte frumos!!!

Au fost și unele stridențe dar, pentru Mediaș, a fost o zi mare. Mai vrem, mai vrem …!

Meseriașul, Claudiu Bleonț, are și un site. Eu cred că merită ceva trafic, așa că clickăniți

AICI